රැකියාවක් ලබාදෙන බව පවසමින් මුදල් වංචා කළ අයෙකු අත්අඩංගුවට

රැකියාවක් ලබා දෙන ලෙස පවසමින් රුපියල් දෙලක්ෂ හැත්තපන් දාහක මුදලක් වංචා කිරිමක් සම්බන්ධයෙන් එක් පුද්ගලයකු හැටන් පොලීසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
මේ පිළිබඳව කරන ලද විමසිමකදි අදහස් දැක්වු හැටන් පොලීසියේ නිලධාරියකු පවසන ලද්දේ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ රැකියාවක් ලබා දෙන බව පවසමින් හැටන් ගාමිණි පුර ප්‍රදේශයේ අයකුගෙන් රුපියල් දෙලක්ෂ හැත්තපන් දාහක මුදලක් ලබා ගෙන එම රැකියාව ලබා නොදි මුදල් වංචා කිරිමක් පිළිබඳව ලැබුණ පැමිණිල්ලක් මත මෙම සැකකරු අත්අඩංගුවට ගත් බවය.
අදාළ සැකකරු හැටන් ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවකු බවත් එම සැකකරු හැටන් දිසා හා මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරිමට පියවර ගන්නා බවත් එම නිලධාරියා වැඩිදුරටත් පැවසීය.