මන්චි ජාතික වොලිබෝල් 2018 අවසන් මහ තරඟ 16 වැනිදා මහරගමදී


ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය සංවිධානය කරන මන්චි ජාතික වොලිබෝල් 2018 තරගාවලියේ අවසන් මහ තරග මේ මස 16 වැනිදා මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන බව ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සම්මේලනය පවසයි.

මෙම තරඟාවලියේ විවෘත පිරිමි අංශයෙන් අවසන් මහ තරගයට වරාය අධිකාරය සහ විදුලිබල මණ්ඩලය සුදුසුකම් ලබා ඇති අතර විවෘත කාන්තා අවසන් මහ තරගයේදී යුද හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව සුදුසුකම් ලබා ඇත.

මේ අතර වයස 22 න් පහළ පිරිමි අවසන් මහ තරගයට, නාත්තන්ඩිය යුනයිටඞ් ක්‍රීඩා සමාජය සහ කුරුණෑගල ගෝල්ඩන් ටයිගර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය සුදුසුකම් ලබා ඇත.එසේම වයස 22 න් පහළ කාන්තා අවසන් මහ තරගයට මහඋස්වැව රතනපාල ක්‍රීඩා සමාජය සහ පොලොන්නරුව හයිඩ්‍රාමනි ක්‍රීඩා සමාජය සුදුසුකම් ලබා සිටිති.
සිලෝන් බිස්කට් සමාගමේ අනුග්‍රහය යටතේ පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලියේ ප්‍රධාන ආරාධිතයා ලෙස වොලිබෝල් සම්මේලනයේ සභාපති රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා සහභාගි වීමට නියමිතය.

16 වැනිදා මහරගම ජාතික තරුණ සේවා සභා ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන අවසන් මහ තරග කාලසටහන

වයස 22 න් පහළ (කාන්තා)
පෙරවරු 9.00 - මහඋස්වැව රතනපාල ක්‍රීඩා සමාජය සහ පොලොන්නරුව හයිඩ්‍රාමනි ක්‍රීඩා සමාජය අතර

වයස 22 න් පහළ (පිරිමි)
පෙරවරු 11.00 - නාත්තන්ඩිය යුනයිටඞ් ක්‍රීඩා සමාජය සහ කුරුණෑගල ගෝල්ඩන් ටයිගර්ස් ක්‍රීඩා සමාජය අතර

විවෘත කාන්තා
පස්වරු 1.00 - යුද හමුදාව සහ ගුවන් හමුදාව අතර

විවෘත පිරිමි
පස්වරු 3.00 - වරාය අධිකාරය සහ විදුලිබල මණ්ඩලය අතර