ලොව වේගවත්ම චිත්‍රපට නිෂ්පාදනයට හිමි ගිනස් වාර්ථාව ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් හිමි කරගනී

ලොව වේගවත්ම චිත්‍රපට නිෂ්පාදනයට හිමි ගිනස් වාර්ථාව ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු විසින් හිමි කරගෙන තිබේ. චිත්‍රපටි අධ්‍යක්ෂක නන්දන හේවාපන්න මහතා එම වාර්ථාව හිමිකරගෙන් ඇත්තේ එතුමා විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද මංගල ගමන චිත්‍රපටය වෙනුවෙනි.
පැය 01කුත් විනාඩි 25 කින් යුක්ත වූ මෙම වෘත්තාන්ත චිත්‍රපටය නිෂ්පාදනය සඳහා එතුමා විසින් ගත කර ඇති කාලය පැය 71යි මිනිත්තු 19කි. 

2014 වසර මැයි 21 සිට 25 දක්වා කාලය තුල ඇති නිෂ්පාදනය කර ඇති මෙම චිත්‍රපටය ගිනස් වාර්ථාවට හිමිකම් කියන බව පසුගිය අගෝස්තු 9 දින මධ්‍යම රාත්‍රීයේ ගිනස් කමිටුව www.guinnessworldrecords.com/world-records/fastest-film-produced-(script-to-screen) වෙබ් අඩවිය ඔස්සේ ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.